ערכת כלים ערים חכמות לכולם G3ict's

ערכת הכלים כוללת 4 כלים שנועדו לסייע לערים חכמות ברחבי העולם לכלול דגש על נגישות לטכנולוגיית המידע והתקשורת ודגש על הכללה דיגיטלית של אנשים עם מוגבלויות וקשישים

ערכת הכלים תומכת במרחב של ארגונים ותפקידים הקשורים בערים חכמות,כלה בממשלות,מנהלים,מחוקקים,מומחי טכנולוגיית המידע, תומכי נכים, פקידי רכש, ספקי טכנולוגיה ומפתחים אשר מעצבים אפליקציות ופתרונות לערים חכמות

כל אחד מן הכלים מתמקד באתגר מתועדף אשר הוגדר בידי מומחים עולמיים כמכשול להכללה דיגיטלית של אנשים עם מוגבלויות וקשישים בערים חכמות


מסמך קצר זה מכיל תקציר של כל אחד מארבעת הכלים הזמינים להורדה מתחת

בעברית PDF fileOpens in a new window

מודל שיפור ביצועי הכללה דיגיטלית בערים חכמות של G3ict, עוזר לערים בכל רחבי העולם להעריך ולסמן את רמת ההכללה הדיגיטלית ונגישות ICT.  הכלי מגדיר מדדים להערכת שיפור נגישות ה-ICT ורמת ההכללה הדיגיטלית על גבי קשת רחבה של פונקציות שחשובות לכל הערים, ביניהם רכש, הכשרה, תקנים וכדומה. כל אלה מהווים סממני מפתח המעידים על שיטות לפיתוח נגישות והכללה דיגיטלית. המודל מציג חמש רמות מובחנות של שיפור ביצועים עבור ביצוע הכללה דיגיטלית ושיפור נגישות על גבי ממדים החשובים לכל עיר חכמה: טכנולוגיה, מידע, תרבות, אסטרטגיה, ושליטה. מודל שיפור ביצועי הכללה דיגיטלית בערים חכמות של  G3ictתומך בפיתוח תכניות עבודה ואסטרטגיות, שמסייעות לשיפור ביצועים ויכולות של ערים בהיבטים של הכללה דיגיטלית.

 G3ict מפעילה כעת את מודל שיפור ביצועי הכללה דיגיטלית בערים חכמות דרך מערכת של שותפים בכל רחבי העולם.

אם העיר שלך מעוניינת להיות חכמה ומתקדמת הרבה יותר, או לחילופין הארגון/החברה שלך רוצים לעזור לערים להתקדם בהכללה דיגיטלית, אנא צור איתנו קשר דרך-info@smartcities4all.org. הכלי הזה זמין כרגע רק באנגלית.

מידע נוסף:

G3ict video discussion with city of Chicago and Microsoft about assessing digital inclusion in cities

המטרה של מדריך ההכללה החדשנית היא לעזור לערים, פרטנרים, ובעלי עסקים לשלב הכללה דיגיטלית כחלק מהתקדמות הטכנולוגיה, ולשלב אותה במרחבי יזמות עירוניים (כגון חממות,  אקסלרטורים, משקיעים וכדומה). גם קבוצות אחרות שלהן אינטרסים לקידום חדשנות והכללה (אוניברסיטאות, איזורי פיתוח כלכליים, משרדי ממשלה) ירוויחו מהמודל.

הורד את המדריך להכללה חדשנית עבור ערים חכמות:  In English  . הכלי הזה זמין כרגע רק בשפה האנגלית.

סטנדרטי נגישות בטכנולוגיית המידע והתקשורת(או בראשי תיבות באנגלית – איי.סי.טי) הם המפתח לעיצוב גישה מכלילה יותר לערים חכמות. המדריך הנ”ל מכיל מלאי של שלושה סטדנרטי מפתח אשר מגדירים קריטריונים לנגישות לטכנולוגית המידע, ומציג רשימת יעדים, צעד אחר צעד של מעשים ברי השפעה אשר מנהיגים יכולים לבצע בכדי לוודא שהעיר שלהם מכירה בסטנדרטים אלו ומשתמשת בהם בצורה יעילה לשם שיפור הנגישות לטכנולוגית המידע בעירם

הורד את המדריך למימוש תעדוך סטנדרטי נגישות לטכנולוגית המידע:

בעברית. PDF fileOpens in a new window


ערים חכמות ברחבי העולם ממוקמות במצב מיוחד לשימוש כוח הרכישה הרב שלהם,כולל בתחום טכנולוגית המידע,לשם קידום זכויות והכללה דיגיטלית של אנשים עם מוגבלויות ואנשים קשישים. המדריך מציג בתמצית את מודל מדיניות הרכש ומציע רשימת יעדים,צעד אחר צעד לאימוץ מדיניות זו

הורד את המדריך לאימוץ מדיניות רכש באשר לנגישות טכנולוגית המידע:

בעברית PDF fileOpens in a new window


אחד האתגרים הגדולים ליצירת יותר ערים חכמות מכילות הוא הצורך בהעלאת המודעות באשר למוגבלויות ונגישות לטכנולוגיית המידע. הכלי הזה עוצב לעזור בצורה יעילה לתקשר את היתרונות של הכללת הנגישות לטכנולוגית המידע בשירותים דיגיטליים של ערים. זה מציע את העסקים,זכויות האדם,והטענות הטכניות למען מחויבות חזקה יותר להכללה דיגיטלית של אנשים עם מוגבלויות. ניתן להשתמש בכלי זה לתקשר למגוון בעלי עניין את הרעיון שעיר חכמה צריכה להיות גם עיר נגישה

הורד את תקשור הנושא לשם חיזוק המחויבות להכללה דיגיטלית בערים:

בעברית. PDF fileOpens in a new window


ערים חכמות אשר מכלילות נגישות לטכנולוגית המידע לתוכניות שלהם יכולים לספק טובות אדירות בעבור אזרחים עם מוגבלויות, קשישים, ולאוכלוסיה בכלל. הכלי הזה מעוצב להציג בתמצית מוצרים קיימים ופתרונות אשר ניתן לפרוס בערים חכמות בכדי להשפיע בצורה חיובית על תושבים באזורים קריטיים,כמו לדוגמא מגורים עצמאיים,בטחון ציבורי, תחבורה, תעסוקה, ושירות ציבורי רשתי.מאגר המידע מושק בגרסתו הראשונית(גרסת אלפא),הוא יכלול הוכחת היתכנון הרעיון, מפת דרך לבדיקות, דוגמאות של למעלה מ350 פתרונות אשר כבר כעת במאגר , וקריאה להמשך הגדלת המאגר תוך כדי מעבר לגרסא משנית (גרסאת בטה)

הורד את מאגר המידע של פתרונות להכללה דיגיטלית בערים(גרסה ראשונית – אלפא):

בעברית PDF fileOpens in a new window

כלים חדשים בפיתוח

וזמת ה"ערים חכמות לכולם" הבינלאומית ממשיכה לייצר משאבים חדשים כדי להתאים לצרכים של ערים ברחבי העולם. נכון לכרגע, הכלים החדשים הבאים נמצאים בפיתוח עבור ערכת הכלים SC4A:

מדידה של הכללה דיגיטלית באוניברסיטה שלך

ערכים חכמות לכולם מפתחת וכרגע מריצה פיילוט של מודל בגרות הכללה דיגיטלית בתמיכה ושיתוף פעולה אסטרטגי עם מיקרוסופוט ומומחים מרחבי העולם.